Начало : 16 септември 2023г.
Продължителност : 8 седмици
Време на провеждане : понеделник и сряда
Такса : 499 лв (на две вноски)
Учебни материали : 30 лв