КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ

Предлагаме пълна гама нива по английски език – за деца, тийнейджъри и възрастни, присъствени и онлайн, общ английски и специализирани модули.

Използваме най- нови учебните системи на Cambridge University Press, защото те осигуряват достъп до Cambridge LMS – онлайн платформи за обучение :

За деца : https://www.cambridgelms.org/primary/p/splash

и за възрастни : https://www.cambridgelms.org/main/p/splash .

YES KIDS

Английски език за деца от 6 – 13 годишна възраст


Детските курсове по английски са в 7 нива. Най – новата детска серия учебници на Cambridge University press е съвместна разработка с Cambridge Assessment English и съчетава забавно съдържание, автентичен английски език и съвременни технологии, с учебна онлайн платформа, като едновременно с това осигурява отлична подготовка за детските изпити на Кеймбридж.

Системата е предназначена за работа както присъствено, така и он-лайн и изключително улеснява преминаването от едната форма в другата, като се ползва много лесно дори от деца в 1 клас.

Учебната система позволява плавно преминаване от P нива ( начален курс) в S – нива ( прогимназия и гимназия) , като последната книжка ( Power up 6 ) отговаря на ниво В1 Intermediate и подготвя за изпита В1 Preliminary for schools на Кеймбридж.

https://www.youtube.com/watch?v=tp3nqVwB0Yw


YES SENIOR

Английски за тинейджъри и възрастни

EMPOWER e изключително ефективна учебна система за тийнейджъри и възрастни, която стимулира автономното учене като разполага с модерна онлайн платорма за самостоятелна работа и подготвя за изпитите на Кеймбридж за всички нива.

Разработена е съвместно със специалисти от Cambridge Assesment English и както текущите , така и финалните тестове следват формата на изпитите на Кеймбридж.

Материалите са интересни, автентични, актуални, обогатяващи общата култура и стимулират развиването на четирите езикови умения. Интерактивната онлайн платформа осигурява изобилие от упражнения и е организирана така, че да осигурява индивидуализирана езикова практика според нуждите на курсиста.

Курсовете за възрастни се предлагат на модули от по 50 часа, като всяко ниво по Европейската рамка се покрива от два модула – А и В. Учебните материали се заплащат допълнителнои включват комплект от учебник и учебна тетрадка + ключ за онлайн платформата за допълнителна самостоятелна работа с упражнения и тестове.