Наша гордост

I CAN READ IN ENGLISH

„Мога да чета на английски” е съвместна инициатива на Британски съвет – България и Българската асоциация за качествени езикови услуги – ОПТИМА.

Запознайте се с победителите от вътрешния кръг на състезанието по четене, които ще се явят на национален кръг на състезанието на 21 април 2018г.

 Марина Борисова, 6 клас - група S2, ниво А1Ева Василева, 5 клас -
група S3, нив А2


Георги Тетимов, 6 клас, група FCE, B2+


Алекс Заимов, 7 клас - S4, ниво В1
Skip to toolbar